Bina girişlerinde bulunan elektrik sayaçlarının muhafaza edildiği panolardır.

Elektriğin tesisat veya binada bulunan sistemlere dağıtımı ve iletim aşamalarında kullanılan şalt malzemeleri bir arada bulunduran panodur.

Tüketilen enerjinin ölçülmesi ve gözlemlenmesi için kullanılmaktadır.