Tesislerdeki güç kalitesini arttırmak ve güç kayıplarını önlemek için kompanzasyon panosuna ihtiyaç vardır. Ölçü aletleri, kontaktörler, elektrik sigortaları ve kondansatörlerin yer aldığı pano kompanzasyon panosudur.

Klasik kontaktörlü, şönt reaktörlü, tristörlü ve harmonik filtre reaktörlü panoların üretimleri müşteri taleplerine ve tesisin ihtiyacına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.